Velkommen til Broksø Gods

 

Vi har pt. ingen ledige huse

Stalden på Konradsfeld er ledig, det er muligt at leje enkelt boks eller hele stalden med 8 bokse.

For nærmere info ring 26271297 eller mail crg@broksoe.com

 Info:

 Vi spreder hønsemøg på Broksø som nedharves og så skal der sås raps. Vi forventer snarest at nedfælde slam på Vangsgaard ved Bråby. Vi nedfælder da det giver færre lugtgener for naboerne. Derefter skal der sås raps. Vi sår efterafgrøder på Jeppegården

Driftsleder:

Vi har ansat en ny driftsleder og glæder os til at kunne fortælle jer mere omkring ham. Han starter den 2. januar 2018

Egeparken: 

Salget er godt igang. I kan se mere på landogboligs hjemmeside, eller på facebook Siden Egeparken Haslev. Der er nu kun 5 grunde tilbage og heraf er der reserveret 3.

 

Byggegrunde

Vi har 1 byggegrund i Førslev til salg på ca. 1050 m2. Idyllisk beliggende med udsigt over markerne. Kontakt crg@broksoe.com for yderligere information.

 

 

                                                 

  

Siden er sidst opdateret den 8. oktober 2018