Jagt på Broksø

Vi har ingen ledige jagter

Jagt

 

Broksø jagten er opdelt i 3 zoner. Sydzonen, Østzonen og Kohaven.

Derudover har vi et jagtareal på Henriksdal, Jeppegård, Konradsfeld, Vangsgaard samt ved Røde Bro.

Ved jagtudlejning vil der fremover blive taget referencer da vi desværre, har haft nogle uheldige episoder med jagtlejere med dårlig jagtmoral.

Zonerne for jagt er valgt således at grænserne for så vidt muligt følger naturlige grænser, som landevej, åer, markskel mv.

På det sydlige engareal har vi bl.a. gamle tørvegrave og et meget rigt og varieret fugleliv og dermed en varieret jagt. På hele godset er der en stor fast bestand af råvildt.

Videreudlejning af jagt er ikke tilladt, ligesom skydning af ikke aftalt vildt heller ikke er det, og det er opsigelsesgrund.

Der vil løbende være jagt, hold øje med skilte ved vejen.

 

Ugle

Broksø er med i den nedsatte kronvildtlaug. Der er derfor mulighed for at skyde, hjort, hinder og kalve i 2014 efter nærmere aftale. Det er ofte muligt at se store flokke på vore arealer. 

I 2015 måtte der skydes 3 hjorte (16 ender), 3 hinder og 7 kalve. Det er efter først til mølle princippet.

I 2016 måtte der skydes 4 hjorte (14 ender), 4 hinder og 10 kalve. Igen efter først til mølle princippet

Vi har på udsatte steder et meget stort tryk fra dyr.

Skulle du være interesseret i at høre fra os hvis der kommer en ledig jagt så send os en mail.