Landbruget på Broksø Gods

Broksø Hovedgård består af Broksø på ca.506 ha, Jeppegård på ca. 64 ha, og Vangsgaard på 60 ha, Henriksdal på ca.110 ha. Præstholmslund på ca. 65 ha. Samt Konradsfeld på ca. 200 ha. heraf udgør skov, mose og enge ca. 280 ha. Yderligere er der et tilforpagtet areal på ca. 30 ha.

Vi solgte Bryggergården i Førslev til brdr. Holger og Henrik Madsen, da Holger Lunden og Bjørn Larsen søgte suppleringsjord og jeg derfor ikke kunne få lov, at beholde jorden for jordbrugskommisionen.

Hovedafgrøderne er eksporthvede, vinter og vår maltbyg, raps, ærter og græsfrø. Halmen udnyttes til eget halmfyr, som producerer varme til korntørring. Vi har en lille kontrakt med det lokale kraftvarmeværk.

Den halm vi ikke bruger nedmuldes på marken, for at skabe struktur og bevare næringsstofferne i jorden.

Vi har udnyttet de gamle staldbygninger til korntørring og lager, og har derudover et stort gennemløbstørreri.

Vi har græsmarker hvorfra der kan slås høballer. Det er muligt at købe hø ab mark.

En del af Broksø’s jord er lagt ud i såkaldte Miljøvenlige jordbrugsordninger, som betyder at der er specifikke restriktioner ifht. driften. Vi har valgt forskellige ordninger for at sikre mangfoldigheden ifht. flora og fauna.

Vi er interesserede i at forpagte/købe yderligere jord, for at udnytte vores kapacitet bedre.

Vi har tidligere drevet 65 ha. som økologisk landbrug men fandt at det ikke fungerede for vores ejendom og lagde derfor tilbage til konventionel avl.

LEDIG LAGER/LADER:

Vi har store lader som vi udlejer. 1 med støbt gulv, 1 med jordgulv. Kontakt os for nærmere info

Vi gør opmærksom på, at alt køb og salg skal godkendes af ejer før det kan effektueres.