Historien

Historien om Broksø Gods

Gammel hovedbygning på Broksø

Broksø Gods ejes i dag af Cathrine Riegels Gudbergsen, som er 3 generation, på Broksø.

Broksø Gods har fået sit navn efter Frans Lykke’s kone, Lisbeth Brok, da gården lå som en ø, blev det Brok’s Ø. Broksø var oprindelig en bondegård, der lå i udkanten af et stort moseområde med vand og holme.

I dette område var en lille halvø, Spragelse, hvor der var to gårde.

Frans Lykke (fra Gisselfeld) ejede den ene og købte den anden af Fru Daa, slog dem sammen og oprettede en hovedgård ca. 1657.

Broksø Gården var oprindelig firlænget med bindingsværk.I 1908 brændte forpagterboligen og den gamle kostald. Man valgte kun at genopbygge kostalden, og den blev praktisk og velindrettet. I 1909 opførtes ny hestestald med lade og kornmagasin.

Stuehuset var længere end den nuværende hovedbygning på Broksø gods men kun i et stokværk. Margrethe Post lod stuehuset rive ned og byggede fra 1915-16 den nuværende hovedbygning i stilen ”Pastice”, hvilket betyder ”bevidst efterligning”!

Familien Post ejede Broksø Gods i 125 år. I 1931 købte Hans Vilhelm Riegels gården. Han var proprietærsøn fra Viborg, og tjente penge til at købe gården ved at arbejde for ØK i deres teaktræsskove i Siam (det nuværende Thailand). Den 31. december 1972 overtog Charlotte Riegels Hjorth Broksø Gods, yngste datter efter Hans Vilhlem Riegels. Den 1. juli 2003 overtog Cathrine Riegels Gudbergsen som den ældste ud af tre søskende gården.

Oversigt over tidligere ejere af Broksø Gods:

1649 Fru Ida Daa
1649 - 1657 Frans Lykke
1657 – 1661 Kai Lykke
1661 – 1670 Kronen (Frederik III)
1670 – 1719 Otto Krabbe
1719 – 1737 Otto Krabbe's enke født Birgitte Skeel
1737 – 1790 Birgitte Restorff gift m. Kammerherre Knud Trolle, død 1760
1790 – 1801 Major Peder von Post (gift m. Margrethe Elisabeth Restorff)
1801 – 1802 Greve Danneskjold-Samsøe
1802 – 1845 Carl Post
1845 – 1878 Hofjægermester Peder Frederik Post
1878 – 1911 Frederik Vilhelm Post
1911 – 1920 Enkefru Margrethe Post
1920 – 1926 3 brødre Post, sønner af Ovennævnte
1926 – 1931 3 brødre Madelung
1931 – 1972 Hans Vilhelm Riegels
1972 – 2003 Hofjægermester Charlotte Riegels Hjorth
2003 - Agrarøkonom, Cand.Psych Cathrine Riegels Gudbergsen