Landbruget på Broksø Gods

Broksø Hovedgård består af Broksø på ca.506 ha, Jeppegård på ca. 64 ha, og Vangsgaard på 60 ha, Henriksdal på ca.110 ha. Præstholmslund på ca. 65 ha. Samt Konradsfeld på ca. 200 ha. heraf udgør skov, mose og enge ca. 280 ha. 

Hele driftsarealet er pr. 1 januar 2024 bortforpagtet til Tybjerggaard. Her kan Driftsleder Mads Wisborg kontaktes på: 22550872

Vi har beholdt naturarealerne og har også ca. 10 ha. hvorfra vi laver hø

En del af Broksø’s jord er lagt ud i såkaldte Miljøvenlige jordbrugsordninger, som betyder at der er specifikke restriktioner ifht. driften. Vi har valgt forskellige ordninger for at sikre mangfoldigheden ifht. flora og fauna.

Vi modtager tilskud som nævnt ovenfor til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at nogle af bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne."

 ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne"

Vi har tidligere drevet 65 ha. som økologisk landbrug men fandt at det ikke fungerede for vores ejendom og lagde derfor tilbage til konventionel avl.

LEDIG LAGER/LADER:

Vi har pt ingen ledig lagerkapacitet

Vi gør opmærksom på, at alt køb og salg skal godkendes af ejer før det kan effektueres.