Jagt på Broksø

Vi har ingen ledige jagter

Broksø jagten er opdelt i 3 zoner. Sydzonen, Østzonen og Kohaven.

Derudover har vi et jagtareal på Henriksdal, Jeppegård, Konradsfeld, Vangsgaard samt ved Røde Bro.

Ved jagtudlejning vil der fremover blive taget referencer da vi desværre, har haft nogle uheldige episoder med jagtlejere med dårlig jagtmoral.

Zonerne for jagt er valgt således at grænserne for så vidt muligt følger naturlige grænser, som landevej, åer, markskel mv.

På det sydlige engareal har vi bl.a. gamle tørvegrave og et meget rigt og varieret fugleliv og dermed en varieret jagt. På hele godset er der en stor fast bestand af råvildt.

Videreudlejning af jagt er ikke tilladt, ligesom skydning af ikke aftalt vildt heller ikke er det, og det er opsigelsesgrund.

Der vil løbende være jagt, hold øje med skilte ved vejen.

Broksø er ikke længere med i det nedsatte kronvildtlaug. Vi har dog valgt i det store og hele at følge lauget, men idet man i lauget har valgt at den samlede kvote af hjorte både indenfor og udenfor lauget er fast, medfører det at dem der overholder aftalerne inddirekte straffes for dem der ikke gør. Det kan vi ikke forsvare overfor vores jagtlejere. Vi skyder kun hjorte der er minimum 14 ender

Vi har på udsatte steder et meget stort tryk fra dyr.

Skulle du være interesseret i at høre fra os hvis der kommer en ledig jagt så send os en mail på crg@broksoe.com